Timothys svar på mail från Midgård (Maria från valberedningen)

Tack för den informationen.

I och med att vi redan idag har tagit ställning till söka en ledningsrätt så kommer vi att påbörja arbetet i ert område. Det beslutet är redan tagit sedan 12 månader sedan när vi tog beslutet av att söka en ledningsrätt.

Vi gör det gärna tillsammans med er i god ton vilket jag alltid har försökt ha till er i styrelsen. Att det har tagit 4 år att leverera till er förening ligger i stor del till föreningen och era medlemmar. Vi som bolag har verkligen försökt alla olika vägar för att hitta en lösning. Och till slut vände vi oss till just lantmäteriet som är en tredjepart och helt oberoende för att de skulle ta ett beslut om just detta. Nu kommer de som vill ha fiber kunna få det fram till midsommar om arbetet går som planerat.

I denna byggnation så kommer vi att bygga ut fiber för samtliga 233 fastigheter (då räknar jag med föreningens 2 fastigheter dessa ansluter vi kostnadsfritt i den mån att ni i styrelsen vill det). Vi kommer endast att ansluta de fastigheter som vill ansluta sig. Vill man sedan ansluta sig i framtiden så kommer man alltid ha möjlighet till det. Men till ett annat pris självklart.

Under byggnationen så kommer vi även erbjudande att kunna ansluta sig till fibernätet. Då vi vet att det är många som har flyttat in i området de senaste 4 åren. Många som tidigare kommer från att ha fiber i hemmet.

Jag vill igen bjuda in till att vi träffas och går igenom detta projekt för att det ska bli så bra för alla inblandade.

Vänliga Hälsningar

Timothy Jonsson

****************** Marias mail ******************

Till Open Infra för information.

Vi i Midgårds Samfällighetsförening vill göra er uppmärksamma på att av de 95 hushåll (av 231) som har tecknat avtal med er så ha nu många valt att säga upp/häva dessa avtal.

Den vanligaste orsaken till dessa uppsägningar är att Open Infra efter 4 år inte ens har påbörjat driftsättningen och respektive avtalstecknare har då rätt, att utan kostnad (se punkt 3 i de allmänna villkoren) säga upp/häva avtalet.

Vi motsätter oss att hela Midgårdsområdet grävs upp för så få abonnenter och att ni i dagsläget därför inte nyttjar er ledningsrätt.

Alles för nu
// Maria

*************************************************