Mail från Timothy på Open Infra inför fiberdragning

Hej,
Hoppas att allt är bra med er! Hörde att Joachim har flyttat ut från föreningen så jag skickar till hela styrelsen så att alla får tillgång till informationen.

Som ni alla vet har vi under många år försökt hitta en lösning för att kunna bygga ut till våra kunder. Vi är inte ett bolag som bara säljer anslutningar utan vi vill faktisk leverera till dem som har beställt. Nu har detta tagit snart 4 år sedan in försäljning gjordes under 2018.

Vi sitter just nu med planeringen av att bygga ut fibern till ert område. Vi planerar börja under marsmånad om vädret tillåter och i den mån att tjälen har släppt helt så att vi kan gräva med minsta problem möjliga.

Jag har alltid velat ha en bra dialog och ett bra samarbete med er i föreningen och styrelsen för att har man det så kommer det alltid bli mycket bättre än om man inte har det. Så inför grävstart skulle jag gärna ta ett uppstartsmöte med er i styrelsen så att ni kan ta upp frågor och funderingar inför utbyggnaden.

Vi har i tidigare fall lovat att ansluta era föreningslokaler kostnadsfritt (2 stycken) så jag har bifogat ett avtal som ni gärna får skriva ut samt signera och skicka tillbaka till mig så att vi kan ansluta dessa fastigheter samtidigt som vi bygger ut. Jag skulle även behöva era bank uppgifter för att kunna göra den utbetalning av ersättning som ni har rätt till enligt ledningsrätten.

Vänliga Hälsningar

Timothy Jonsson