För nyinflyttade

Välkommen till Midgård!

Ett attraktivt radhusområde

Grattis till ditt nya boende och varmt välkommen till Midgårds radhusområde. I vårt område finns 231 fastighetsägare som delar på ansvaret att upprätthålla en god stämning och en bra sammanhållning. Vi äger tillsammans hela området där pool, bastu, lekparker, parkeringsplatser, gemensamma gräsytor med mera ingår.

Det är styrelsen i Midgård som ser till att arbetet med att underhålla och utveckla våra gemensamma anläggningar fungerar.

Styrelsen

Styrelsen består av upp till elva medlemmar och jobbar för ditt bästa. Styrelsen ansvarar för att identifiera behov och föreslå, alternativt vidta åtgärder i syfte att nå vår vision.

Det som styr arbetet i styrelsen är svensk lag, det anläggningsbeslut som ligger till grund för området, våra stadgar och det stämman (medlemmarna) beslutar årligen (årsmötet hålls i mars/april varje år).

Nu när du har flyttat hit till oss är det viktigt att du snabbt får information om vår verksamhet och snabbt kan nyttja våra faciliteter i området. Du bör ha fått en del information från den förra ägaren men för att du inte ska missa något så ska du göra en liten kontroll, en check.

Checklista vid inflyttning och utflyttning

Nedan hittar ni en checklista över vad ni ska tänka på när ni säljer eller köper en fastighet i Midgårds samfällighetsförening.

  • Meddela samfälligheten och kontakta och meddela vår ekonomifirma genom att maila till styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se samt till ekonomifirman kundservice@fastighetsagarna.se med följande uppgifter: Överlåtelsevatal med datum för överlåtelse, namn och personnummer på samtliga köpare samt fastighetsbeteckning och adress.
  • Informera och lämna över nycklar till gemensamma förråd, passerbrickor till poolhuset (om sådana är utkvitterade), informera samtidigt köparna om vad som gäller för pooler och poolhus och överlämna avtalet som ni skrivit på. Ni ska också återlämna parkeringstillstånd för fasta och hyrda platser (2 tillstånd per p-plats) till köparen. Köparna ska teckna ett nyttjanderättsavtal för en fast parkeringsplats.
  • Informera köparna var fastighetens parkeringsplats finns be dem kontakta styrelsen för att teckna ett nyttjandeavtal för den fasta platsen. Lämna över ev nyckel till värmaruttaget. Ifall ägaren har ett garage och ingen parkeringsplats, kontakta styrelsen för att få tillgång till en parkeringsplats (ifall inte garageplatsen följer med köpet av fastigheten). Läs mer under Garageplatser och Parkering under Gemensamma anläggningar.
  • Informera också köparna om regler för sophantering, titta också under Sophantering och Återvinning under Gemensamma anläggningar.
  • Informera köparna om reglerna och övrig information vad som gäller i samfälligheten genom att hänvisa till hemsidan, midgardssamfallighetsforening.se där reglerna och information för samfälligheten finns publicerat under Styrdokument samt allmänna trivselregler under Gemensamma anläggningar.
  • Informera om närlokalen och reglerna för att låna närlokalen, information finns också på hemsidan under Närlokalen under Gemensamma anläggningar. För att boka, maila bokalokal@midgardssamfallighetsforening.se eller använd formuläret som finns under snabblänkarna till höger. Under snabblänkarna hittar du också kalendern för närlokalen för att se nuvarande bokningar.
  • Se till att hålla dig informerad om när nästa stämma äger rum så att du kan delta och påverka vad som sker i våran samfällighetsförening, styrelsen ser alltid till att skicka ut kallelser till ordinarie  och extra stämmor, men kika gärna i vår kalender eller maila till info@midgardssamfallighetsforening.se.
  • Följ oss på vår Facebooksida, samt vår hemsida där vi löpande informerar och lägger ut nyheter eller rent av prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet. Du kan ställa frågor till styrelsen genom våran Facebooksida (länk under snabblänkar till höger eller längst ner om man använder mobil eller platta) eller genom att maila styrelsen.

Avgift till samfälligheten

Som fastighetsägare i samfälligheten betalar man ett så kallat driftsbidrag. För närvarande är driftsbidraget 1300 kr i månaden och aviseras med post kvartalsvis till fastighetsägaren, det är också möjligt att lägga upp autogirering av driftsbidraget eller få det elektroniskt. Till varje årsstämma fastställs driftsbidraget för kommande år. Vår ekonomifirma heter Fastighetsägarna Service Stockholm AB och sköter hanteringen av driftsbidragsavierna. För frågor om avierna och om driftsbidraget kontakta i första hand Fastighetsägarna via mail kundservice@fastighetsagarna.se eller på telefon 08-617 76 00, ange att ärendet gäller Midgårds Samfällighetsförening.

Driftsbidraget täcker samfällighetens gemensamma kostnader för sophanteringen samt driften av vår  gemensamhetsanläggning, i den ingår; närlokal, pooler, poolhus med tillhörande anläggning, lekplatser och grönområden där gräsmattor, häckar, träd och rabatter ingår, parkeringsplatser, motorvärmare, belysning, elnät till belysning och gemensamma förråd samt motorvärmare, förråd, gång- och cykelvägar, hängrännor och stuprör på fastigheterna, all mark mellan fastigheter och förråd, dränering längs med fastigheterna, dagvattenbrunnar samt infrastrukturen för Com Hem/Tele2. Vidare täcker det också styrelsens och övriga arvoden samt administrativa kostnader. Se underhållsplanen för mer information.

Ansvar, rättigheter och befogenheter

Nu när du är inflyttad till oss vill vi passa på att uppmärksamma dig på de trivselregler som gäller i vår samfällighet. Kolla in våra trivselregler direkt under Gemensamma Anläggningar.

Du ska också komma ihåg att du i egenskap av fastighetsägare har en lika stor möjlighet att påverka utvecklingen av Midgård genom att delta på återkommande stämmor.

Återigen, varmt välkommen till Midgård. Vi hoppas du ska trivas!