Om Midgård

Albert Målares väg

Albertus Pictor, eller Albrekt Målare som han också kallades, är svensk medeltids mest kände målare. Han levde troligen mellan cirka 1440 till 1509 och målade väggar och valv i ett trettiotal kyrkor i landet. Bland de mest kända är Döden spelar schack i Täby Kyrka.

Om denne man kan ni bland annat läsa mer om här.

Midgård är i nordisk mytologi borgen där människorna bor. Läs mer om Midgård

Midgårdsområdet

(Delar ur broschyren som fanns tillgänglig vid försäljningen av radhusen 1972)

Midgårdsområdet är utformat som ett alternativ till flerfamiljshusbebyggelse. Det omfattar 231 radhuslägenheter fördelade på 179 3-4 rum och kök och 52 2-3 rum och kök.

Till varje lägenhet hör en privat fri tomtyta på ca 60 m2. Övriga ytor ägs och sköts gemensamt.

Bebyggelsen är grupperad kring två angöringsplatser och i deras förlängning centrala parkstråk med bland annat närlokal och lekplatser.

Biltrafiken inom området är hänvisad till parkeringsplatserna och det gemensamma parkeringsfältet väster om området. Undantag görs för utryckningsfordon eller liknande varför områdets gångvägar getts större bredd.

Parkeringsplats finns fn för 280 bilar inklusive garageplatser.  Eluttag för motorvärmare finns ett till varje fastighet.

Vägnätet inom bostadsområdet är avsett för gång- och cykeltrafik. Vid entrén till varje kvartersgrupp finns förråd för cyklar, mopeder och barnvagnar varför dessa fordon ej behöver tas med in på de lugnare kvartersgårdarna.

Det norra parkstråket är försett med ett inhägnat område för bad, en mindre bassäng för de små barnen och en simbassäng på 5×12,5 meter för de simkunniga. I anslutning till detta område finns separata bastuanläggningar för damer och herrar.

Det södra parkstråket är försett med närlokal som kan disponeras för diverse hobby och klubbverksamhet, fester etc.

Teknisk beskrivning

Bostadshus

 • Grundläggning på utbredd platta
 • Ytterväggar av fabrikstillverkade träelement med gipsskivor invändigt och träpanel utvändigt
 • Lägenhetsskiljande väggar av dubbla fabrikstillverkade träelement
 • Mellanbjälklag av trä
 • Pappbelagt trätak på fribärande takstolar
 • Innerväggar av fabrikstillverkade träelement med gipsskivor på båda sidor

Kallförråd på entrésida

 • Grundläggning på hårdgjord yta
 • Ytterväggar av regelstommar med utvändig beklädnad med träpanel
 • Plåttak
 • Innerväggar med spånskiva på regelstomme
 • Golv asfalt

Kallförråd på gårdssida

 • Grundläggning på hårdgjord yta
 • Ytterväggar av regelstomme med utvändig beklädnad av träpanel
 • Plåttak
 • Golv avgrusat

Entreprenad

Danielssons Entreprenad AB DEAB I samarbete med HultsfredsHus. Arkitekt

Arkitekt

Bengt Söderberg SAR.

3 till 4 rum, 90 kvm

2 till 3 rum, 67 kvm