Facebook

Hej! Vi får många frågor om utskick gällande spolning av avloppsstammar som alla fått i sina postlådor. Vi kan inte hindra företag att skicka ut detta och styrelsen har inte fört någon dialog med företaget kopplat till priser mm. Vi har också fått information från boende om att detta är ett företag som man inte ska anlita mm. Observera också attstammarna fram till plattan ingår i samfällighetens ansvar, rören inne i fastigheterna är var och ens ansvar som fastighetsägare. Ta referenser och kolla med t ex kommunen och andra företag om ni avser att spola era stammar. Vänligen Joakim för Styrelsen ...
View on Facebook
Hej! Det kalla vädret medför att vi inte längre kan hålla poolerna badbara. Poolerna stänger därför för bad på söndag kl. 21.00. Därefter är det ordinarie bastutider med familjebastu på helgerna som gäller. VänligenStyrelsen ...
View on Facebook
Läs det nya inlägget på vår hemsida om bl a miljöhuset. VänligenStyrelsenwww.midgardssamfallighetsforening.se ...
View on Facebook

3 months ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ...
View on Facebook

4 months ago

Marie Wahlgren
HejEfter att ha läst luntan med papper som kom i lådan igår och idag så får jag en fundering.Jag tänker om det är nödvändigt att rusta upp ett område för 300 000- 730 000kr just nu? Vi försöker ju komma ikapp med eftersatt renovering och får därmed ett påslag på månadsavgiften. Tycker verkligen norra området har tid att vänta med att lägga pengar på sånt som inte är nödvändigt. Dessutom tänker jag att förslagen som ligger på norra grönområdet kommer att dra till sig folk ”utifrån” som kommer ”hänga” där likt i ”båtparken” som är kommunens mark. Vill inte gärna ta ur egen ficka till sådant (mer än skatten jag betalar)Tycker gott och väl att det för stunden räcker med den lilla park o gräsmatta som finns där idag. Det finns många boende i området som inte önskar ha massa aktiviteter utan mest bara fint, lugn och ro... och det behöver inte kosta särskilt mycket.🌸 ...
View on Facebook
Hej! Se vår hemsida för information rörande utskick till stämman. VänligenStyrelsen ...
View on Facebook
Kommunen/Ragn-Sells har inte hämtat soporna idag, hämtning sker normalt på måndag och torsdagsmorgnar. Felanmälan är gjord och vi ber alla boende att avvakta med att lämna sopor tills kärlen är tömda, ställ inga sopor utanför kärlen! Tack på förhand Vänligen Styrelsen ...
View on Facebook

4 months ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ...
View on Facebook

5 months ago

Lars-Erik Fjellstedt
Nu är sommaren i antågande och vi alla vill väl kunna njuta av våra uteplatser.När man så sitter på sin uteplats vill man inte bli inssvept i stinkande rök från kolgrillar.Jag har vid flera tillfällen blivit tvingad att gå in i huset och stänga dörrar och fönster för att inte få oset inomhus.Vad är det för typ av samverkan att utsätta sina medmänniskor för detta?Midgårdsområdet består av trähus och en brand kan bli förödande och grillar har bevisligen orsakat stora bränder i vårt land.Skippa kolgrillen, visa hänsyn mot Dina grannar.Vänlig hälsning!L-E Fjellstedt ...
View on Facebook