Facebook

Styrelsen informerar,Vi har efter samtal med Tele2 fått erbjudande om uppgradering av vår gemensamma anläggning.Detta genom att Tele2 byter ut sina aktiva delar i den befintliga anläggningen.Vilket innebär att det inte krävs någon form av nyinstallation eller besök hos oss boende.Efter uppgraderingen har vi möjlighet att få en hastighet av upp till 10Gbit ut till varje fastighet, i ett första skede men även den kapaciteten kommer vara möjlig att fortsätta höja längre fram i tiden.Kostnaden för detta är att vi i samfälligheten förlänger det befintliga avtal vi har idag gällande basutbudet på tv kanalerna med 3år.Tackar vi ja till detta nu i maj kan uppgraderingen vara klar till årsskiftet.Detta innebär enligt uppgift inga förändringar prismässigt för avtal mellan boende och Tele2.Med vänliga hälsningar //Styrelsen ...
View on Facebook
Gungan på norra lekplatsen.Under städdagen noterade vi att gungställningen på norra lekplatsen inte är tillräckligt säker, varför vi avvaktar med montering av nya gungdäck tills lämpliga åtgärder vidtagits.Vänligen //Styrelsen ...
View on Facebook
Information gällande poolhuset.Låset i dörren till poolhuset har gått sönder. Därför är bastu och omklädningsrum tillfälligt avstängda.Vi återkommer så snart detta är åtgärdat.MvhStyrelsen ...
View on Facebook
Igår natt 4/5 var det brand i 11C.Det är nu avspärrat och det kommer att vara väktare på plats upp till ett par dagar, tills den tekniska undersökningen är klar.Fastigheterna på 11B och 11D har klarat sig efter omständigheterna väl, så de har fått komma hem.Vänligen//Styrelsen ...
View on Facebook
Till alla boende, Vi i styrelsen har nu beslutat att städdagen som skulle varit nu på sön 24 april, skjuts fram och kommer istället bli av sön 8 maj.Inbjudan till städdagen kommer att delas ut inom kort.Vänligen//Styrelsen ...
View on Facebook
Kallelse till Ordinarie stämma den 27 april 2022Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till Ordinarie stämma 2022 för Midgårds Samfällighetsförening. Datum för mötet: onsdagen den 27 april 2022Tid för mötet: 18.30-20:30Plats för mötet: Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)Dagordning1. Val av ordförande för stämman (årsstämman kommer att ledas av en extern ordförande)2. Val av sekreterare för stämman3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst5. Godkännande av dagordningen6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut7. Revisorernas uttalande8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen9. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten10. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond11. Förslag från styrelsen12. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman13. Arvoden till styrelse och revisorer14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2021)15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2022)16. Fastställande av debiteringsplan 2021 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)17. Fastställande av debiteringsplan 2022 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)18. Val av styrelseledamöter och suppleanter19. Val av revisorer och revisorssuppleant20. Val av valberedning21. Övriga frågorStämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!Varmt välkomna!Vänligen //Styrelsen ...
View on Facebook
Hej Grannar!Vi har nu avslutat ”operation dörrknackning” och vi är så GLADA för visat engagemang!!Men vi förstår att livet kommer emellan och man glömmer att återkoppla till oss vilken grupp man kan tänka sig att hjälpa till i.Här kommer en liten påminnelse om grupperna:· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mmKan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende· Sätta upp och ta ner julgranarna· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver görasValberedningen har förslag på alla styrelsemedlemmar men vi behöver fortfarande ett namn till valberedningen.Här hittar ni oss:Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21Fmaria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com070-6626449 073-6403993 ...
View on Facebook
Hej igen grannar,Som en del har märkt har det varit något elfel på herrarnas sida i poolhuset. Felet har visat sig bero på bastuaggregatet - när detta revs ner blev det något fel i det tyvärr. Elektrikern som var där kopplade bort aggregatet så man inte kan sätta igång bastun (om någon skulle göra detta av misstag). Vi jobbar på att lösa detta, återkommer med mer information!Vänligen //Styrelsen ...
View on Facebook
Som en del har märkt är det något elfel i poolhuset fn. Vi vet tyvärr inte vad felet beror på, men elfirman är kontaktad så felet kommer att bli åtgärdat så snart som möjligt.Vänligen //Styrelsen ...
View on Facebook
Hej igen grannar! För er som inte hunnit hämta ut era postfacknycklar kommer en till chans nu på tis 15 mars i närlokalen 17:00 – 19:00Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera på tisdag 8 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.OBS! Medtag giltig legitimation.Tack på förhand!Vänligen//Styrelsen ...
View on Facebook

2 months ago

Lars-Erik Fjellstedt
Hej! Vi som är över åttio behöver få nycklarna levererade till dörren. Vi kan ju inte riskera Covid då det är mycket riskfyllt för oss.Hoppas Ni löser detta. Vänligen 11D ...
View on Facebook
Till alla boende. Sedan i tisdags är det officiellt de nya postlådorna som gäller för PostNord. Nu har det hänt att ett för stort paket levererats och detta har hängts utanför postfacket. När detta händer är det bra om varje enskild fastighetsägare tar upp detta med PostNord. Mvh//Styrelsen ...
View on Facebook
Hej grannar! För er som inte hann hämta ut era postfacknycklar i veckan kommer en till chans nu på mån 7 mars i närlokalen 17:00 – 19:00Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera på tisdag 8 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.OBS! Medtag giltig legitimation.Tack på förhand!Vänligen//Styrelsen ...
View on Facebook
Hej kära grannar och medlemmar i Midgårds SamfällighetVi i valberedningen har påbörjat vårt arbete med att få till en ny styrelse för samfälligheten.Som ni säkert har uppmärksammat så har vi en del tunga avhopp i år,både ordförande, kassör och en suppleant.Av den anledningen så kommer vi att försöka med er hjälp, ta ett större och gemensamt ansvar för uppgifter som behöver göras i samfälligheten.Hittills har det varit ett väldigt tungt ansvar på styrelsen som i framtiden inte kommer att vara görligt.Vi hoppas och tror dessutom att ett större engagemang av alla oss som bor här, är bra för samfälligheten och gemenskapen.Kommer vi inte att kunna lösa denna fråga gemensamt kommer vi vara tvungna att hyra in fler tjänster, vilket vi inte tror att någon önskar.Här är förslag från styrelsen på uppgifter som kan delegeras:· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mmKan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende· Sätta upp och ta ner julgranarna· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver göras· Dela ut nyhetsbrevDet kan säkert dyka upp fler saker under resans gång. Men vi börjar här.Så fundera på vad just du/din familj kan vara behjälpliga med.Vi tänker oss att man skriver på ett ”kontrakt” där man förbinder sig att ta ett visst ansvar under 1 års tid.Kom gärna med egna förslag som vi med glädje tar del av.Meddela oss via denna lapp, mail eller telefon vad ni kan tänka er att bara behjälpliga med.Här hittar ni oss:Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21F maria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com070-6626449 073-6403993 ...
View on Facebook

3 months ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ...
View on Facebook
Idag har kortläsardosan vid poolhuset blivit utbytt, så nu ska alla med fungerande tagg kunna komma in i poolhuset igen!Mvh//Styrelsen ...
View on Facebook
Fn är det problem med miljöhusets dörrar.Norra dörren behöver tryckas till lite extra vid stängning för att gå i lås, på södra dörren har dörrstängaren gått sönder så dörren kan skadas om den skulle flyga upp vid kraftig vindby etc.Dessa problem kommer att åtgärdas så snart som möjligt, tills dess vg iakttag försiktighet.Mvh//Styrelsen ...
View on Facebook
Fn har vi ett problem med låset till poolhuset, går inte att komma in med taggen. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt.Mvh//Styrelsen ...
View on Facebook