Facebook

4 days ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook
Till alla boende på MidgårdStyrelsen har fattat beslut om att hålla poolhuset stängt fram till mars med anledning av de höga elpriserna. Vi gör ett nytt övervägande då, beroende på hur det ser ut i omvärlden. Vi hoppas denna åtgärd ska vara tillräcklig för att vi ska slippa höja samfällighetsavgiften.Vi vill också påpeka att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att använda eluttagen i parkeringsstolparna till elbilsladdning. Skulle detta ignoreras blir vi tvungna att koppla bort stolparna.Vi kommer även att ställa in städdagen som var planerad 9/10, då vi inte upplever att det finns behov av detta. Däremot kommer styrelsen finnas tillgänglig denna dag för att hjälpa till med sådant som samfälligheten ansvarar för, t ex hängrännor.Du som behöver hjälp med något eller vill hjälpa till, meddela oss gärna på styrelsen@midgardssamfallighetsforening.seVänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Påminnelse till alla som gillar att bada i poolen. Nu på sön 11/9 är sista chansen för detta, sedan stängs poolen för i år.Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
HEJ ALLA BOENDEImorrn tisdag 28/6 öppnar vi äntligen upp poolen igen!Det är lite senare än vanligt pga problem med bla en trasig pump. Vi har fortfarande lite problem kvar att lösa, bl a har det blivit veck på ett antal ställen på botten. Detta är ingen fara vi väntar med detta till hösten.Följande gäller sedan tidigare• Släpp inte in obehöriga/okända på området• Släpp inte in ensamma barn• Föräldrar är ansvariga för sina barn• Barn under 12 år måste ha med sig en vuxen• Tar du med dig egen stol/solsäng ta med den hem varje gång• Om du har med dig förtäring, ta med dig skräpet hem• Ingen alkohol får intagas på området• Duscha ALLTID innan du går i poolen• Inga djur får medtagas till området• Behandla andra som du själv vill bli behandlad• Rökförbud gäller på områdetDet här är nytt:• Nya öppettider• Måndag 10-21 (på morgonen är den en robot som rengör poolen)• Tisdag- Torsdag 8-21• Fredag – Lördag 8-22• Söndag 8-21• Vuxensim (motionssim) Tisdag 8-9 och Torsdag 20-21Vi har en poolgrupp som bl a hjälper till med stängning. Vi förutsätter att alla är behjälpliga och respekterar de regler som finns gällande tider, skräp mm så att poolgruppens jobb blir enkelt och kul. Hoppas vi får en riktigt fin sommar tillsammans på vårt fina poolområde.Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hej alla boendeTyvärr har vi tråkiga nyheter när det gäller poolen. Företaget som hjälper till med poolen upptäckte att mer av den tekniska utrustningen som håller igång poolen har slutat fungera. Detta behöver åtgärdas.Som det ser ut nu kan öppning ske tidigast nästa vecka. Vi återkommer med mer information ang detta så snart vi vet mer.Vi beklagar ev problem detta kan medföra för alla badsugna barn/familjer!Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Boende på Midgård,I senaste nyhetsbrevet skrev vi att poolen skulle öppnas denna vecka. Tyvärr har vi fått lite problem som först måste lösas.Firman vi anlitar för att hjälpa oss med uppstart upptäckte att en pump är trasig. De kommer i början på kommande vecka för att se över installationen av ny pump. Vår förhoppning är att de löser problemet inom kort har löst så poolen kan fyllas och öppnas för säsongen.Vi återkommer med mer information så snart vi kan.Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Midgårds Samfällighetsförening
Midgårds Samfällighetsförenings omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook
Styrelsen informerar,Vi har efter samtal med Tele2 fått erbjudande om uppgradering av vår gemensamma anläggning.Detta genom att Tele2 byter ut sina aktiva delar i den befintliga anläggningen.Vilket innebär att det inte krävs någon form av nyinstallation eller besök hos oss boende.Efter uppgraderingen har vi möjlighet att få en hastighet av upp till 10Gbit ut till varje fastighet, i ett första skede men även den kapaciteten kommer vara möjlig att fortsätta höja längre fram i tiden.Kostnaden för detta är att vi i samfälligheten förlänger det befintliga avtal vi har idag gällande basutbudet på tv kanalerna med 3år.Tackar vi ja till detta nu i maj kan uppgraderingen vara klar till årsskiftet.Detta innebär enligt uppgift inga förändringar prismässigt för avtal mellan boende och Tele2.Med vänliga hälsningar //Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Gungan på norra lekplatsen.Under städdagen noterade vi att gungställningen på norra lekplatsen inte är tillräckligt säker, varför vi avvaktar med montering av nya gungdäck tills lämpliga åtgärder vidtagits.Vänligen //Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Information gällande poolhuset.Låset i dörren till poolhuset har gått sönder. Därför är bastu och omklädningsrum tillfälligt avstängda.Vi återkommer så snart detta är åtgärdat.MvhStyrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igår natt 4/5 var det brand i 11C.Det är nu avspärrat och det kommer att vara väktare på plats upp till ett par dagar, tills den tekniska undersökningen är klar.Fastigheterna på 11B och 11D har klarat sig efter omständigheterna väl, så de har fått komma hem.Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Till alla boende, Vi i styrelsen har nu beslutat att städdagen som skulle varit nu på sön 24 april, skjuts fram och kommer istället bli av sön 8 maj.Inbjudan till städdagen kommer att delas ut inom kort.Vänligen//Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kallelse till Ordinarie stämma den 27 april 2022Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till Ordinarie stämma 2022 för Midgårds Samfällighetsförening. Datum för mötet: onsdagen den 27 april 2022Tid för mötet: 18.30-20:30Plats för mötet: Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)Dagordning1. Val av ordförande för stämman (årsstämman kommer att ledas av en extern ordförande)2. Val av sekreterare för stämman3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst5. Godkännande av dagordningen6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut7. Revisorernas uttalande8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen9. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten10. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond11. Förslag från styrelsen12. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman13. Arvoden till styrelse och revisorer14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2021)15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2022)16. Fastställande av debiteringsplan 2021 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)17. Fastställande av debiteringsplan 2022 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)18. Val av styrelseledamöter och suppleanter19. Val av revisorer och revisorssuppleant20. Val av valberedning21. Övriga frågorStämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!Varmt välkomna!Vänligen //Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hej Grannar!Vi har nu avslutat ”operation dörrknackning” och vi är så GLADA för visat engagemang!!Men vi förstår att livet kommer emellan och man glömmer att återkoppla till oss vilken grupp man kan tänka sig att hjälpa till i.Här kommer en liten påminnelse om grupperna:· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mmKan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende· Sätta upp och ta ner julgranarna· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver görasValberedningen har förslag på alla styrelsemedlemmar men vi behöver fortfarande ett namn till valberedningen.Här hittar ni oss:Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21Fmaria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com070-6626449 073-6403993 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hej igen grannar,Som en del har märkt har det varit något elfel på herrarnas sida i poolhuset. Felet har visat sig bero på bastuaggregatet - när detta revs ner blev det något fel i det tyvärr. Elektrikern som var där kopplade bort aggregatet så man inte kan sätta igång bastun (om någon skulle göra detta av misstag). Vi jobbar på att lösa detta, återkommer med mer information!Vänligen //Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook
Som en del har märkt är det något elfel i poolhuset fn. Vi vet tyvärr inte vad felet beror på, men elfirman är kontaktad så felet kommer att bli åtgärdat så snart som möjligt.Vänligen //Styrelsen ... See MoreSee Less
View on Facebook