Utvalt inlägg

Välkomna till vår hemsida

Härmed vill vi välkomna er till vår hemsida, vi hoppas att ni får användning av den för att hitta information om vår förening och samtidigt göra det lättare att hitta fram till denna information.

Välkomna!

En snabbguide till hemsida:

Om Midgård här hittar ni lite historisk information om vårt område, samt en länk till sidan om Grannsamverkan.

För nyinflyttade lite information för de som har precis flyttat till området , en checklista för de som säljer/köper sitt hus samt information om avgifter och avier.

Styrelsen innehåller information om vilka som sitter i styrelsen, hur man kommer i kontakt med oss och vad vi sysslar med. Här hittar ni också styrelseprotokoll och information från stämmorna för aktuellt år.

Gemensamma anläggningar här finns information om trivselregler samt information om alla samfällighetens gemensamma anläggningar, så som poolen, bastu, parkering mm.

Styrdokument här hittar du information om de styrdokument som gäller för vår förening, samt dokumentarkiv för styrelseprotokoll och andra dokument från tidigare år.

Under Snabblänkar (som visas till höger ifall du tittar på hemsidan på en dator, eller längst ner ifall du använder en telefon eller platta) hittar du en genväg för att kunna kika på vad som har publicerats på våran Facebooksida, formulär för att kunna boka upp närlokalen, formulär för att göra en Felanmälan, samt andra snabblänkar som kan komma till användning.
Du hittar också en kalender för närlokalen för att kunna se aktuella bokningar och en kalender från styrelsen, där du kan se när vi har styrelsemöten, arbetsmöten, stämmor, information om städdagar och annat.

Under snabblänkarna (till höger eller längst ner på sidan, beroende på enhet) finner du alltid Sökrutan där du kan söka på ett valfritt sökbegrepp, som t.ex. ”pool” eller ”öppettider”.

Möte gällande Open Infra

Hej,
Vi har förstått att det är mycket diskussioner just nu i vår samfällighet angående Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) och det beslut som Täby Kommun, Lantmäteriet har fattat. Kommunens beslut gerOpen Infra rätt att gräva ner fiber i vårt område.
Efter kontakt med Täby Kommun så har vi fått information om att det inte finns någon laglig grund för en överklagan av Ledningsrätten.
Vi vet att det är flera i samfälligheten som precis som vi har tecknat avtal med Open Infra men som nu vill säga upp detta avtal av olika anledningar. Vår erfarenhet är att när vi enskilt sagt upp vårt avtal med Open Infra så har vi bemötts av standardsvar och information om att vi är betalningsskyldiga för det arbete som de påbörjat.
I de Allmänna Villkoren med Open Infra punkt 3 stipuleras följande: ”skulle driftsättning inte ske inom 24 månader efter Avtalets ingående har kunden rätt att frånträda Avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till leverantören. Ett sådant meddelande bör vara skriftligt.”
Vi kan alla konstatera att någon driftsättning inte skett inom 24 månader. Vi vill därför nu göra en gemensam sak mot Open Infra innan de börjar att gräva i området och kallar därför alla som är intresserade till ett möte nu på lördag den 22 januari kl 13.00 utanför närlokalen.

Välkomna!
Bästa hälsningar
Maria, Lotta och Katja

Poolhuset

På grund av skadegörelse i herrbastun där bastuaggregatet har lossnat från väggen, är poolhuset stängt tills vidare.

Styrelsen återkommer när skadorna är reparerade och poolhuset kan öppna igen.

Mvh
//Styrelsen

Julgranar

God Fortsättning!
När er julgran gjort sitt, kan ni, om ni inte ombesörjer det själv, lämna den på gräsmattan bredvid miljöhuset. Granen ska vara ren från allt pynt!

Granarna ska lämnas senast den 16 januari!

Vänligen
Styrelsen

Beslut om ledningsrätt

Lantmäteriet har nu beslutat om ledningsrätt för Open Infra Core AB gällande nedläggning av optokabel och fiberoptik på samfällighetens mark samt ersättning till Samfälligheten.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:

Lantmäterimyndigheten
i Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 19 januari 2022.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer AB219519 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Se bilagor för mer information.

Vänligen
Styrelsen

Nyhetsbrev 3, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                 Täby 2021-12-22

Hej grannar!  

Här kommer lite information från oss i styrelsen, läs igenom noga!

(For English please read further down, and read carefully)

Miljöhuset

Nu har vi haft igång miljöhuset i ca 6 månader. Det har hittills fungerat mycket bra tycker vi!

Vi har dock några saker som vi vill lyfta fram och hoppas att alla hjälps åt med:

  • Dörrarna går inte alltid i lås, kontrollera att dörren verkligen går i lås genom att öppna och stänga dem några gånger om de står och klickar då det har visat sig svårt att få att fungera till hundra procent.
  • Inför jul- och nyårshelgerna, då det är extra mycket kartonger, ta isär och platta till alla kartonger och hjälps åt med att hålla ordning i miljöhuset, sopa upp skräp.
  • På förekommen anledning, större saker som inte ryms i kärlen för blandat avfall eller för elartiklar t ex större element, rivningsmaterial, färg (farligt avfall), stora mattor mm får inte placeras i kärlen utan att ska köras till tippen för sortering.
  • Stäng locken på kärl med lock när du lämnat ditt material för återvinning.  
Läs mer

Nya parkeringstillstånd för 2022-2024

Hej!
Detta år börjar närma sig sitt slut och i och med det så behöver samtliga parkeringstillstånd bytas ut.
Ni som har en avtal om en fast parkeringsplats och hyr en extra parkeringsplats kommer att få nya parkeringstillstånd i era respektive postlådor innan årsskiftet. Dessa tillstånd ska allltid vara synliga i bilrutan och de gäller för den plats man har avtal för.
Vänligen
Styrelsen