Kategoriarkiv: Nyheter

Poolhuset

Information gällande poolhuset.
Låset i dörren till poolhuset har gått sönder. Därför är bastu och omklädningsrum tillfälligt avstängda.

Vi återkommer så snart detta är åtgärdat.

Vänligen
//Styrelsen

Brand i länga 11 4/5

Natten 4/5 var det brand i 11C.
Det är nu avspärrat och det kommer att vara väktare på plats upp till ett par dagar, tills den tekniska undersökningen är klar.

Fastigheterna på 11B och 11D har klarat sig efter omständigheterna väl, så de har fått komma hem.

Vänligen
//Styrelsen

Städdagen framskjuten

Till alla boende,
Vi i styrelsen har beslutat att städdagen som skulle varit nu på sön 24 april, skjuts fram och kommer istället bli av sön 8 maj.

Inbjudan till städdagen kommer att delas ut inom kort.

Vänligen
//Styrelsen

Från valberedningen

Hej Grannar!

Vi har nu avslutat ”operation dörrknackning” och vi är så GLADA för visat engagemang!!
Men vi förstår att livet kommer emellan och man glömmer att återkoppla till oss vilken grupp man kan tänka sig att hjälpa till i.

Här kommer en liten påminnelse om grupperna:

-Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mm
Kan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här
-Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.
-Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende
-Sätta upp och ta ner julgranarna
-Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar
-Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver göras

Valberedningen har förslag på alla styrelsemedlemmar men vi behöver fortfarande ett namn till valberedningen.

Här hittar ni oss:

Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21F
maria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com
070-6626449 073-6403993

Kallelse till Ordinarie stämma den 27 april 2022

Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till

Ordinarie stämma 2022 för Midgårds Samfällighetsförening

Datum för mötet:        onsdagen den 27 april 2022

Tid för mötet:               18.30-20:30

Plats för mötet:            Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman (årsstämman kommer att ledas av en extern ordförande)
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman
 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
 7. Revisorernas uttalande
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
 10. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
 11. Förslag från styrelsen
 12. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman
 13. Arvoden till styrelse och revisorer
 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2021)
 15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2022)
 16. Fastställande av debiteringsplan 2021 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)
 17. Fastställande av debiteringsplan 2022 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 19. Val av revisorer och revisorssuppleant
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor

Bifogat finner du följande underlag till stämman:

Bilaga 1. Förslag från styrelsen

Bilaga 2. Blankett, fullmakt för ombud

Bilaga 3. Ny Inkomst och utgiftsstat (budget), verksamhetsåret 2021

Bilaga 4. Inkomst och utgiftsstat med noter (budget)  verksamhetsåret 2022

Bilaga 5. Information

Bilaga 6: Blankett för förslag, frågor mm

Bilaga 7: Underhålls- & Förnyelseplan 2022-2031

Bilaga 8: Ny debiteringsplan för verksamhetsåret 2021

Bilaga 9: Debiteringsplan för verksamhetsåret 2022

Bilaga 10: Förslag på ledamöter och suppleanter till styrelsen samt valberedning

Bilaga 11: Motioner

Bilaga 12: Revisors uttalande

Bilaga 13: Styrelsens verksamhetsberättelse

Bilaga 14: Årsbokslut 2021

Stämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!

Varmt välkomna!

Vänligen Styrelsen

Ny chans nyckeluthämtning

Hej igen grannar!
För er som inte hunnit hämta ut era postfacknycklar kommer en till chans

nu på tis 15 mars i närlokalen 17:00 – 19:00

Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera på tisdag 8 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.

OBS! Medtag giltig legitimation.

Tack på förhand!

Vänligen
//Styrelsen

Paket från PostNord

Till alla boende.
Sedan i tisdags är det officiellt de nya postlådorna som gäller för PostNord. Nu har det hänt att ett för stort paket levererats och detta har hängts utanför postfacket.

När detta händer är det bra om varje enskild fastighetsägare tar upp detta med PostNord.

Mvh
//Styrelsen

Postfacken

Hej grannar!

För er som inte hann hämta ut era postfacknycklar i veckan kommer en till chans nu på mån 7 mars i närlokalen 17:00 – 19:00

Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera på tisdag 8 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.

OBS! Medtag giltig legitimation.

Tack på förhand!

Vänligen
//Styrelsen

Postfacken

Postfack
Nu har våra postfack äntligen anlänt och monterats! Nycklar för postfacken behöver kvitteras ut och styrelsen bjuder därför in er till närlokalen för kvittering under följande tider;

Onsdag 17-19.00
Torsdag 17-19.00

Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera redan på fredag 4 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.

Avtal för nyckelkvittens kommer att finnas på plats, men kan även laddas ner här
https://midgardssamfallighetsforening.se/Dokument/Avtal/Nyckelkvittens_postfack_Midgards%20samfallighetsforening.pdf

OBS! Medtag giltig legitimation.
Tack på förhand!

Vänligen
//Styrelsen

Valberedningen

Hej kära grannar och medlemmar i Midgårds Samfällighet

Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete med att få till en ny styrelse för samfälligheten.

Som ni säkert har uppmärksammat så har vi en del tunga avhopp i år,

både ordförande, kassör och en suppleant.

Av den anledningen så kommer vi att försöka med er hjälp, ta ett större och gemensamt ansvar för uppgifter som behöver göras i samfälligheten.

Hittills har det varit ett väldigt tungt ansvar på styrelsen som i framtiden inte kommer att vara görligt.

Vi hoppas och tror dessutom att ett större engagemang av alla oss som bor här, är bra för samfälligheten och gemenskapen.

Kommer vi inte att kunna lösa denna fråga gemensamt kommer vi vara tvungna att hyra in fler tjänster, vilket vi inte tror att någon önskar.

Här är förslag från styrelsen på uppgifter som kan delegeras:

· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mm

Kan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här

· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.

· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende

· Sätta upp och ta ner julgranarna

· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar

· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver göras

· Dela ut nyhetsbrev

Det kan säkert dyka upp fler saker under resans gång. Men vi börjar här.

Så fundera på vad just du/din familj kan vara behjälpliga med.

Vi tänker oss att man skriver på ett ”kontrakt” där man förbinder sig att ta ett visst ansvar under 1 års tid.

Kom gärna med egna förslag som vi med glädje tar del av.

Meddela oss via denna lapp, mail eller telefon vad ni kan tänka er att bara behjälpliga med.

Här hittar ni oss:

Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21F maria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com

070-6626449 073-6403993