Information

Miljöhus (se till att dörren går i lås när du lämnat ditt avfall)
Se skyltning i respektive soprum hur du ska sortera ditt avfall, se till att ta isär kartonger!
Fr om onsdag den 7 juli kommer man kunna lämna följande avfall i vårt nya miljöhus:
– kartong och wellpapp
– plast
– metall
– tidningar
– glas

OBS! Ragn-Sells/kommunpartner dröjer med att kunna leverera kärl för grovavfall, elartiklar, uttjänta ljusskällor, batterier samt möjligheten att få trädgårdsavfall hämtat. Vi återkommer så snart det blir möjligt att lämna detta i miljöhuset.
Saknar du en nyckeltag till miljöhuset, kontakta styrelsen via email nedan, eller lägg en lapp i vår brevlåda vid poolhuset.

Bastus
Då myndigheterna nu har ändrat sina rekommendationer är det återigen möjligt att nyttja bastun i vårt poolhus.

Växtlighet på och intill samfälld mark
Vi påminner på nytt om att ni ska se till att hålla er träd, buskar och annan växtlighet inom er tomtgräns och har ni eller tidigare planterat buskar, häckar eller annan växtlighet på samfälld mark får det inte begränsa framkomligheten på trottoarer, gång- och cykelvägar och i korsningar och hörntomter ska vara extra uppmärksamma, läs mer på https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/hackar-och-trad/

Ni som fortfarande inte har tagit bort all växtlighet på framsidan av era hus intill fasaden, gör detta snarast möjligt och plantera växterna i krukor eller motsvarande samt lägg sten eller grus för att dränera bort vatten och fukt. Efter sommaren kommer all växtlighet att börja tas bort.

Vi önskar alla boende en fortsatt härlig sommar!
Vänligen
Styrelsen

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se