Delar saknas i utkicket

Hej!
Tyvärr har några sidor till Bilaga 11 fallit bort i utskicket till stämman! Ny bilaga 11 kommer att delas ut i alla postlådor i veckan. Fullständig bilaga 11 finns sedan tidigare publicerad på hemsidan.
Vänligen
Styrelsen