Postfacken

Postfack
Nu har våra postfack äntligen anlänt och monterats! Nycklar för postfacken behöver kvitteras ut och styrelsen bjuder därför in er till närlokalen för kvittering under följande tider;

Onsdag 17-19.00
Torsdag 17-19.00

Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera redan på fredag 4 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.

Avtal för nyckelkvittens kommer att finnas på plats, men kan även laddas ner här
https://midgardssamfallighetsforening.se/Dokument/Avtal/Nyckelkvittens_postfack_Midgards%20samfallighetsforening.pdf

OBS! Medtag giltig legitimation.
Tack på förhand!

Vänligen
//Styrelsen

Valberedningen

Hej kära grannar och medlemmar i Midgårds Samfällighet

Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete med att få till en ny styrelse för samfälligheten.

Som ni säkert har uppmärksammat så har vi en del tunga avhopp i år,

både ordförande, kassör och en suppleant.

Av den anledningen så kommer vi att försöka med er hjälp, ta ett större och gemensamt ansvar för uppgifter som behöver göras i samfälligheten.

Hittills har det varit ett väldigt tungt ansvar på styrelsen som i framtiden inte kommer att vara görligt.

Vi hoppas och tror dessutom att ett större engagemang av alla oss som bor här, är bra för samfälligheten och gemenskapen.

Kommer vi inte att kunna lösa denna fråga gemensamt kommer vi vara tvungna att hyra in fler tjänster, vilket vi inte tror att någon önskar.

Här är förslag från styrelsen på uppgifter som kan delegeras:

· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mm

Kan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här

· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.

· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende

· Sätta upp och ta ner julgranarna

· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar

· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver göras

· Dela ut nyhetsbrev

Det kan säkert dyka upp fler saker under resans gång. Men vi börjar här.

Så fundera på vad just du/din familj kan vara behjälpliga med.

Vi tänker oss att man skriver på ett ”kontrakt” där man förbinder sig att ta ett visst ansvar under 1 års tid.

Kom gärna med egna förslag som vi med glädje tar del av.

Meddela oss via denna lapp, mail eller telefon vad ni kan tänka er att bara behjälpliga med.

Här hittar ni oss:

Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21F maria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com

070-6626449 073-6403993

Dörrarna till Miljöhuset

Fn är det problem med miljöhusets dörrar.
Norra dörren behöver tryckas till lite extra vid stängning för att gå i lås, på södra dörren har dörrstängaren gått sönder så dörren kan skadas om den skulle flyga upp vid kraftig vindby etc.

Dessa problem kommer att åtgärdas så snart som möjligt, tills dess vg iakttag försiktighet.

Mvh
//Styrelsen

Taggläsaren poolhuset

Fn har vi ett problem med låset/taggläsaren till poolhuset, går inte att komma in med taggen. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Mvh//Styrelsen

Timothys svar på mail från Midgård (Maria från valberedningen)

Tack för den informationen.

I och med att vi redan idag har tagit ställning till söka en ledningsrätt så kommer vi att påbörja arbetet i ert område. Det beslutet är redan tagit sedan 12 månader sedan när vi tog beslutet av att söka en ledningsrätt.

Vi gör det gärna tillsammans med er i god ton vilket jag alltid har försökt ha till er i styrelsen. Att det har tagit 4 år att leverera till er förening ligger i stor del till föreningen och era medlemmar. Vi som bolag har verkligen försökt alla olika vägar för att hitta en lösning. Och till slut vände vi oss till just lantmäteriet som är en tredjepart och helt oberoende för att de skulle ta ett beslut om just detta. Nu kommer de som vill ha fiber kunna få det fram till midsommar om arbetet går som planerat.

I denna byggnation så kommer vi att bygga ut fiber för samtliga 233 fastigheter (då räknar jag med föreningens 2 fastigheter dessa ansluter vi kostnadsfritt i den mån att ni i styrelsen vill det). Vi kommer endast att ansluta de fastigheter som vill ansluta sig. Vill man sedan ansluta sig i framtiden så kommer man alltid ha möjlighet till det. Men till ett annat pris självklart.

Under byggnationen så kommer vi även erbjudande att kunna ansluta sig till fibernätet. Då vi vet att det är många som har flyttat in i området de senaste 4 åren. Många som tidigare kommer från att ha fiber i hemmet.

Jag vill igen bjuda in till att vi träffas och går igenom detta projekt för att det ska bli så bra för alla inblandade.

Vänliga Hälsningar

Timothy Jonsson

****************** Marias mail ******************

Till Open Infra för information.

Vi i Midgårds Samfällighetsförening vill göra er uppmärksamma på att av de 95 hushåll (av 231) som har tecknat avtal med er så ha nu många valt att säga upp/häva dessa avtal.

Den vanligaste orsaken till dessa uppsägningar är att Open Infra efter 4 år inte ens har påbörjat driftsättningen och respektive avtalstecknare har då rätt, att utan kostnad (se punkt 3 i de allmänna villkoren) säga upp/häva avtalet.

Vi motsätter oss att hela Midgårdsområdet grävs upp för så få abonnenter och att ni i dagsläget därför inte nyttjar er ledningsrätt.

Alles för nu
// Maria

*************************************************


Mail från Timothy på Open Infra inför fiberdragning

Hej,
Hoppas att allt är bra med er! Hörde att Joachim har flyttat ut från föreningen så jag skickar till hela styrelsen så att alla får tillgång till informationen.

Som ni alla vet har vi under många år försökt hitta en lösning för att kunna bygga ut till våra kunder. Vi är inte ett bolag som bara säljer anslutningar utan vi vill faktisk leverera till dem som har beställt. Nu har detta tagit snart 4 år sedan in försäljning gjordes under 2018.

Vi sitter just nu med planeringen av att bygga ut fibern till ert område. Vi planerar börja under marsmånad om vädret tillåter och i den mån att tjälen har släppt helt så att vi kan gräva med minsta problem möjliga.

Jag har alltid velat ha en bra dialog och ett bra samarbete med er i föreningen och styrelsen för att har man det så kommer det alltid bli mycket bättre än om man inte har det. Så inför grävstart skulle jag gärna ta ett uppstartsmöte med er i styrelsen så att ni kan ta upp frågor och funderingar inför utbyggnaden.

Vi har i tidigare fall lovat att ansluta era föreningslokaler kostnadsfritt (2 stycken) så jag har bifogat ett avtal som ni gärna får skriva ut samt signera och skicka tillbaka till mig så att vi kan ansluta dessa fastigheter samtidigt som vi bygger ut. Jag skulle även behöva era bank uppgifter för att kunna göra den utbetalning av ersättning som ni har rätt till enligt ledningsrätten.

Vänliga Hälsningar

Timothy Jonsson


Möte gällande Open Infra

Hej,
Vi har förstått att det är mycket diskussioner just nu i vår samfällighet angående Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) och det beslut som Täby Kommun, Lantmäteriet har fattat. Kommunens beslut gerOpen Infra rätt att gräva ner fiber i vårt område.
Efter kontakt med Täby Kommun så har vi fått information om att det inte finns någon laglig grund för en överklagan av Ledningsrätten.
Vi vet att det är flera i samfälligheten som precis som vi har tecknat avtal med Open Infra men som nu vill säga upp detta avtal av olika anledningar. Vår erfarenhet är att när vi enskilt sagt upp vårt avtal med Open Infra så har vi bemötts av standardsvar och information om att vi är betalningsskyldiga för det arbete som de påbörjat.
I de Allmänna Villkoren med Open Infra punkt 3 stipuleras följande: ”skulle driftsättning inte ske inom 24 månader efter Avtalets ingående har kunden rätt att frånträda Avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till leverantören. Ett sådant meddelande bör vara skriftligt.”
Vi kan alla konstatera att någon driftsättning inte skett inom 24 månader. Vi vill därför nu göra en gemensam sak mot Open Infra innan de börjar att gräva i området och kallar därför alla som är intresserade till ett möte nu på lördag den 22 januari kl 13.00 utanför närlokalen.

Välkomna!
Bästa hälsningar
Maria, Lotta och Katja

Poolhuset

På grund av skadegörelse i herrbastun där bastuaggregatet har lossnat från väggen, är poolhuset stängt tills vidare.

Styrelsen återkommer när skadorna är reparerade och poolhuset kan öppna igen.

Mvh
//Styrelsen

Julgranar

God Fortsättning!
När er julgran gjort sitt, kan ni, om ni inte ombesörjer det själv, lämna den på gräsmattan bredvid miljöhuset. Granen ska vara ren från allt pynt!

Granarna ska lämnas senast den 16 januari!

Vänligen
Styrelsen

Beslut om ledningsrätt

Lantmäteriet har nu beslutat om ledningsrätt för Open Infra Core AB gällande nedläggning av optokabel och fiberoptik på samfällighetens mark samt ersättning till Samfälligheten.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:

Lantmäterimyndigheten
i Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 19 januari 2022.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer AB219519 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Se bilagor för mer information.

Vänligen
Styrelsen