Författararkiv: piotr

På gång i området!

  • Det planerande miljöhuset kommer att påbörjas inom kort, först kommer besöksparkeringen vid garagen intill Staylong att asfalteras, vilket kommer att utgöra grunden till miljöhuset.
  • Samfälligheten kommer också att passa på att laga de många hål i asfalten som finns i vårt område.
  • Ny leverantör av städservice till poolhuset upphandlad, tar över städningen i november.

Protokoll 5, 2020

Hej!

Nedan hittar du protokoll från styrelsemöte nr 5, 2020.

Under nästa vecka kommer en kallelse till ordinarie stämma att delas ut och skickas till de fastighetsägare som inte bor här.
Datum för stämman är satt till den 10 juni och klockan 18.30. Plats kommer att meddelas i kallelsen.

Med utgångspunkt i myndigheternas rekommendationer att hålla avstånd, vara hemma om man har minsta symtom på sjukdom, att riskgrupper inte ska delta samt att begränsa antalet personer i en lokal till 50 personer, gör styrelsen bedömningen att en ordinarie stämma är möjlig att genomföra utifrån dessa rekommendationer.
Maxantalet om 50 personer gäller allmänna och offentliga tillställningar och en stämma betraktas som en enskild sammankomst och därmed omfattas den inte av denna begränsning. Styrelsen uppmanar dock att man som fastighetsägare nyttjar möjligheten att skicka ombud, blankett för det är utskickat sedan tidigare och att vi begränsar antalet till deltagare genom att max en medlem per fastighet närvarar på stämman för hålla nere antalet deltagare och försöka hålla oss till maxantalet på 50 personer. Fastighetsägare kan ge vem som helst möjlighet att agera ombud och företräda fastighetsägaren, och även ledamöter i styrelsen kan agera ombud, dock kan man endast agera ombud för max en (1) fastighetsägare utöver sig själv.
Styrelsen kommer också att utreda möjligheten att ge sin röst åt de punkter som ska röstas om, genom att förtidsrösta. Mer information kommer att skickas med kallelsen.

Underlag till stämman är utskickat sedan tidigare och finns även publicerat på vår hemsida: http://midgardssamfallighetsforening.se/download/underlag-till-arsstamman-2020/

Vänligen
Styrelsen


Nytt protokoll från styrelsemöte nr. 5, 2020 finns nu publicerat: Protokoll 5, 2020

På grund av det nya GDPR förordning är protokollen lösenordskyddade då de kan innehålla personuppgifter. Kontakta styrelsen (styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se), för att erhålla lösenordet. OBS! Gamla lösenordet gäller!