Författararkiv: Malin

Länk

Nytt protokoll från styrelsemöte nr. 7, 2021 finns nu publicerat: Protokoll 7, 2021.

På grund av det nya GDPR förordning är protokollen lösenordsskyddade då de kan innehålla personuppgifter. Kontakta styrelsen (styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se), för att erhålla lösenordet. OBS! Gamla lösenordet gäller!