Postfacken

Postfack
Nu har våra postfack äntligen anlänt och monterats! Nycklar för postfacken behöver kvitteras ut och styrelsen bjuder därför in er till närlokalen för kvittering under följande tider;

Onsdag 17-19.00
Torsdag 17-19.00

Man kvitterar ut två (2) nycklar för sitt fack. Posten kommer att börja leverera redan på fredag 4 mars, därav är det av största vikt att ni har möjlighet att kvittera ut nycklarna innan dess.

Avtal för nyckelkvittens kommer att finnas på plats, men kan även laddas ner här
https://midgardssamfallighetsforening.se/Dokument/Avtal/Nyckelkvittens_postfack_Midgards%20samfallighetsforening.pdf

OBS! Medtag giltig legitimation.
Tack på förhand!

Vänligen
//Styrelsen