Valberedningen

Hej kära grannar och medlemmar i Midgårds Samfällighet

Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete med att få till en ny styrelse för samfälligheten.

Som ni säkert har uppmärksammat så har vi en del tunga avhopp i år,

både ordförande, kassör och en suppleant.

Av den anledningen så kommer vi att försöka med er hjälp, ta ett större och gemensamt ansvar för uppgifter som behöver göras i samfälligheten.

Hittills har det varit ett väldigt tungt ansvar på styrelsen som i framtiden inte kommer att vara görligt.

Vi hoppas och tror dessutom att ett större engagemang av alla oss som bor här, är bra för samfälligheten och gemenskapen.

Kommer vi inte att kunna lösa denna fråga gemensamt kommer vi vara tvungna att hyra in fler tjänster, vilket vi inte tror att någon önskar.

Här är förslag från styrelsen på uppgifter som kan delegeras:

· Sommartid hjälpa till vid stängning av poolen, fixa i ordning på pooldäck mm

Kan vara lämpligt att de som använder poolen området ofta hjälper till här

· Hjälpa till med gemensamma blomkrukor/liknande i området, plantera och vattna mm. Detta gäller inte gavelplanteringarna.

· Hjälpa till med gemensamhetslokalen, när den nyttjas av boende

· Sätta upp och ta ner julgranarna

· Kontakter med P-bolaget, t.ex. vid felparkeringar

· Support vad det gäller miljöhuset, t.ex. när tömningar behöver göras

· Dela ut nyhetsbrev

Det kan säkert dyka upp fler saker under resans gång. Men vi börjar här.

Så fundera på vad just du/din familj kan vara behjälpliga med.

Vi tänker oss att man skriver på ett ”kontrakt” där man förbinder sig att ta ett visst ansvar under 1 års tid.

Kom gärna med egna förslag som vi med glädje tar del av.

Meddela oss via denna lapp, mail eller telefon vad ni kan tänka er att bara behjälpliga med.

Här hittar ni oss:

Maria Trenter, 19E Sylvana Wiström, 21F maria.trenter@gmail.com wistromsylvana@gmail.com

070-6626449 073-6403993