Dörrarna till Miljöhuset

Fn är det problem med miljöhusets dörrar.
Norra dörren behöver tryckas till lite extra vid stängning för att gå i lås, på södra dörren har dörrstängaren gått sönder så dörren kan skadas om den skulle flyga upp vid kraftig vindby etc.

Dessa problem kommer att åtgärdas så snart som möjligt, tills dess vg iakttag försiktighet.

Mvh
//Styrelsen