Möte gällande Open Infra

Hej,
Vi har förstått att det är mycket diskussioner just nu i vår samfällighet angående Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) och det beslut som Täby Kommun, Lantmäteriet har fattat. Kommunens beslut gerOpen Infra rätt att gräva ner fiber i vårt område.
Efter kontakt med Täby Kommun så har vi fått information om att det inte finns någon laglig grund för en överklagan av Ledningsrätten.
Vi vet att det är flera i samfälligheten som precis som vi har tecknat avtal med Open Infra men som nu vill säga upp detta avtal av olika anledningar. Vår erfarenhet är att när vi enskilt sagt upp vårt avtal med Open Infra så har vi bemötts av standardsvar och information om att vi är betalningsskyldiga för det arbete som de påbörjat.
I de Allmänna Villkoren med Open Infra punkt 3 stipuleras följande: ”skulle driftsättning inte ske inom 24 månader efter Avtalets ingående har kunden rätt att frånträda Avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till leverantören. Ett sådant meddelande bör vara skriftligt.”
Vi kan alla konstatera att någon driftsättning inte skett inom 24 månader. Vi vill därför nu göra en gemensam sak mot Open Infra innan de börjar att gräva i området och kallar därför alla som är intresserade till ett möte nu på lördag den 22 januari kl 13.00 utanför närlokalen.

Välkomna!
Bästa hälsningar
Maria, Lotta och Katja